Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne u dzieci i młodzieży

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, czyli OCD (z angielskiego obsessive-compulsive disorder) w klasyfikacji chorób psychicznych zaliczane są do zaburzeń lękowych. Występują 2% wszystkich dzieci i adolescentów – nie są więc rzadkością. Kryteria rozpoznania Zgodnie z ICD-10, aby rozpoznać zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, natrętne myśli lub czynności muszą być obecne przez […]

Read more