Transseksualizm

Płeć odgrywa ważną rolę w kształtowaniu się tożsamości indywidualnej, obrazu Ja jednostki. Do płci przypisane są określone role, cechy, zachowania, stereotypy, które pozwalają naszym procesom poznawczym korzystać z „dróg na skróty”. Stanowi również określoną kategorię społeczną, niejako narzuca nam przynależność do danej grupy – kobiet […]

Read more