aktualności

Projekt ustawy o zawodzie psychologa w sejmie

18 października 2021 roku złożono w sejmie projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Parlamentarny Klub Lewicy w ścisłej współpracy z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Psychologów, jako stroną społeczną, opracował nowy projekt Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Projekt ten odpowiada na bieżące potrzeby środowiska psychologów, jak również jest emana cją troski o bezpieczeństwo osób korzystających z usług psychologów.

OZZP, chcąc zapobiec tego typu sytuac jom oraz działając na rzecz środowiska psychologów, współtworzył przedmiotową ustawę. We wrześniu 2020 roku z inicjatywy posłanki Agnieszki Dziemianowicz–Bąk powstał Parlamentarny Zespół ds. ustawowego uregulowania zawodu psychologa. Mimo pandemii COVID-19 zespół regularnie spotykał się ze stroną społeczną tj. przedstawicielami OZZP, wypracowując projekt, który w marcu tego roku został przekazany do konsultacji ze środowiskiem psychologów. Wszystkie uwagi były analizowane, a projekt został zmodyfikowany.

W projekcie przewiduje się między innymi uregulowanie kwestii uzyskiwania prawa wykonywania zawodu psychologa oraz zasad wykonywania zawodu psychologa wraz z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Proponowane jest też ustalenie zasad organizacji funkcjonowania samorządu zawodowego psychologów oraz stworzenie powszechnie obowiązującego kodeksu etycznego.

z tr eścią projektu można zapoznać się tu:

https://www.ozzp.org.pl/images/Projekt_ustawy_grafiki/Projekt_ustawy_o_zawodzie_psychologa_-_zoony.pdf

źródło: https://www.ozzp.org.pl/