Jak endometrioza wpływa na seks?

Endometrioza jest przewlekłym schorzeniem najprawdopodobniej o podłożu zapalnym. Definiuje się ją jako występowanie błony śluzowej macicy poza jej jamą. Najczęściej ulokowana jest w jajnikach, błonie mięśniowej macicy, pochwie, jelicie grubym, pęcherzu moczowym oraz bliznach pooperacyjnych. Często diagnozowana jest z kilkuletnim opóźnieniem, czego jedną z przyczyn jest zwlekanie pacjentek z wizytą u ginekologa. Częstotliwość występowania szacuje się na 6-10% w ogólnej populacji.

Głównym objawem endometriozy są dolegliwości bólowe: bolesne, bardzo obfite lub nieregularne miesiączkowanie, przewlekły ból miednicy mniejszej, ból podczas mikcji lub wypróżniania, dyspareunia, czyli ból i dyskomfort podczas stosunku. Jedynie u 20-25% kobiet endometrioza przebiega nie dając żadnych objawów. W 30-40% przypadków powoduje niepłodność. Pod wpływem objawów znacznemu pogorszeniu ulega funkcjonowanie seksualne. Dysfunkcje na tym polu obserwuje się u 32% kobiet chorujących na endometriozę.

Jak choroba wpływa na funkcjonowanie psychiczne? Kobiety z endometriozą gorzej oceniają ogólną jakość życia, występują u nich bardziej nasilone objawy depresji oraz lęku, a także negatywne postrzeganie swojego ciała jako źródła bólu. Występuje lęk antycypacyjny związany z przewidywanym odczuwaniem bólu podczas penetracji.

Jak już wspomniałam, endometrioza ma ogromny wpływ na funkcjonowanie seksualne. Oddziałuje na nie na dwa sposoby. Po pierwsze, dolegliwości bólowe towarzyszące chorobie znacząco obniżają ochotę na podejmowanie współżycia oraz jego jakość, mogą powodować rozwinięcie się dyspareunii, przez co już samo wyobrażenie kontaktu seksualnego może budzić dyskomfort. Po drugie, często współwystępująca niepłodność wpływa negatywnie na współżycie. Badania wskazują, że problemy z płodnością u kobiet dotkniętych endometriozą powodują większe pogorszenie funkcji seksualnych niż w przypadku kobiet, u których endometrioza nie wpływa na możliwość zajścia w ciążę. Satysfakcja ze współżycia jest dużo niższa niż w grupie kobiet zdrowych, a po samym stosunku czują się mniej zrelaksowane i zadowolone. Również orgazmy są mniej intensywne i mniej satysfakcjonujące.

W leczeniu endometriozy wyróżnia się dwie podstawowe metody: farmakologiczną i chirurgiczną. Terapia hormonalna prowadzi do redukcji objawów bólowych, pozytywnie też wpływa na wymiar aktywności seksualnej. Po leczeniu laparoskopowym u pacjentek następuje istotny wzrost satysfakcji z funkcjonowania seksualnego i rzadziej dochodzi do konieczności przerwania stosunku ze względu na dolegliwości w obrębie miednicy. Jakoś życia seksualnego ulega poprawie również po operacyjnym leczeniu endometriozy – kobiety mają częstsze nieprzerwane stosunku, postrzegają swoje ciało w sposób bardziej pozytywny i lepiej oceniają swoje relacje.

Nie ulega wątpliwości, że endometrioza w negatywny sposób wpływa na dobrostan fizyczny, psychiczny oraz funkcjonowanie seksualne kobiet. Najnowsze badania wskazują, że leczenie jest skuteczne i poprawia funkcjonowanie na powyższych płaszczyznach. Niezwykle istotne jest uważne obserwowanie swojego ciała i zgłaszanie lekarzowi wszelkich niepokojących objawów podczas regularnych wizyt kontrolnych.

Katarzyna Sroślak, Urszula Ziętalewicz, Paula Pyrcz – Wpływ endometriozy i metod jej leczenia na jakość życia i funkcjonowanie seksualne kobiet – przegląd najnowszych badań
Michał Lew-Starowicz, Zbigniew Lew-Starowicz, Violetta Skrzypulec-Plinta – Seksuologia

Leave a Reply

%d bloggers like this: