Przywiązanie, czyli czego potrzeba do udanego związku?

Wzajemne przywiązanie jest nieodłącznym elementem udanego związku. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, daje poczucie przynależności, jest źródłem pozytywnych emocji oraz zachowań ukierunkowanych na partnera i jego dobrostan. Partnerzy budują przywiązanie poprzez przebywanie razem, odkrywanie siebie, podejmowanie działań na rzecz drugiej osoby. Alicja Kuczyńska wykonała serię badań nad zachowaniami przywiązaniowymi u ludzi. Na podstawie jej analiz można wnioskować o pięciu grupach tych zachowań.

W pierwszej grupie zachowań wiążących znajdują się zachowania seksualne. Niegdyś panował pogląd, z punktu widzenia współczesności niedorzeczny, że seks związany jest ściśle z prokreacją i jedynie temu celowi powinien służyć. Teraz nikogo już nie dziwi stwierdzenie, że seks, chociaż służy do reprodukcji, ukierunkowany jest również na budowanie i utrzymywanie więzi. Wśród zachowań tego typu wymienić można m.in. stosunki seksualne i ich inicjowanie, deklarowanie pożądania, dbanie o potrzeby partnera/partnerki.

Drugą wyróżnioną grupą są działania na rzecz partnera i związku. Wśród nich wymienić można dbanie o dobrą atmosferę, wspieranie partnera w samorealizacji, troskę o zdrowie i samopoczucie, motywowanie do osiągania celów. Działanie na rzecz interesu to, obok podobieństwa, najsilniejszy powód lubienia innych ludzi.

Kolejna grupa to utrzymywanie bliskości fizycznej. Znajdują się tutaj takie czynności jak przytulanie, całowanie, głaskanie – okazywanie czułości w sposób fizyczny.

Czwartym typem działań są zachowania pojednawcze. Jest to świadczenie uprzejmości, okazywanie wdzięczności, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, uśmiechanie się do siebie, prawienie sobie komplementów, a nawet dbanie o miły i przyjazny ton wypowiedzi.

Ostatnią grupę stanowią zachowania imponujące. Należą do nich m.in.: manifestowanie statusu finansowego i społecznego, chwalenie się osiągnięciami, demonstrowanie siły, atrakcyjności, prezentowanie najlepszych cech charakteru.

Co wydaje się szczególnie istotne, w szeregu badań przeprowadzonym przez Alicję Kuczyńską dowiedziono, że zachowania wiążące działają w dwie strony – powodują wzrost sympatii osoby, wobec której są kierowane oraz wzrost sympatii wobec tej osoby. Budzą więc sympatię zarówno odbiorcy, jak i nadawcy. Badania te przekonują, że mogą one być ważniejsze od atrakcyjności fizycznej i znacząco wpływają na jakość relacji. Ważne jest zatem, aby pamiętać o tych zachowaniach nie tylko od święta, a codziennie okazywać naszym ukochanym miłość, nawet poprzez najdrobniejsze i pozornie najbardziej błahe gesty.

Leave a Reply

%d bloggers like this: