Hymen – „anatomii cenny diament*”?

Dziewictwo odgrywa nadal bardzo ważną rolę w obyczajowości wielu krajów. W jednym z ostatnich wpisów pisałam o gadżecie do „rekonstrukcji” błony dziewiczej, coraz popularniejszym gadżecie w Chinach. Dzisiaj chciałabym się skupić na kulturowym i historycznym postrzeganiu hymenu oraz dziewictwa. Błona dziewicza, inaczej hymen, jest fałdem […]

Read more